Uren kraamzorg pakket 

Kraamzorg pakket
Afhankelijk van de instantie/organisatie waarbij je kraamhulp aanvraagt, zal je kunnen genieten van een kraamzorg pakket. Je hebt recht op zo’n pakket en je ontvangt het uiterlijk om en bij de 34e week van je zwangerschap.

 

Uren kraamzorg 
Er zijn een aantal verschillende aanbieders of organisaties die kraamhulp aanbieden. Deze service biedt je betaalbare, gespecialiseerde thuiszorg door kraamverzorgenden. Er wordt vaak naar gestreefd 1 à 2 vaste kraamverzorgenden toe te wijzen aan een gezin. Zo weet je steeds wie jou de nodige hulp komt verlenen en hoef je niet voortdurend te wennen aan nieuwe personen. De zorgverleners van de kraamhulp staan stuk voor stuk garant voor kwaliteitsvolle en discrete begeleiding en ondersteuning van je nieuwe gezin. Deze extra hulp is zowel tijdens je zwangerschap als tijdens de kraamtijd mogelijk. De kraamtijd is de periode net na de bevalling. In deze periode is het van belang dat je pasgeboren baby optimale aandacht en zorg krijgt. Deze eerste fase is namelijk een belangrijke fase in zijn/haar leven. Kraamzorg wordt helemaal op maat aangeboden omdat ieders behoeften verschillend kunnen zijn. De taken alsook de tijdstippen ervan worden steeds in overleg met het gezin besproken en vastgelegd.

De kraamzorg gaat onmiddellijk na de bevalling van start. Dit is ofwel daags na het ontslag uit het ziekenhuis ofwel onmiddellijk na de bevalling bij je thuis. In beginsel kan kraamzorg tot 8 weken na de bevalling worden verleend. Verlenging van deze extra hulp en ondersteuning is mogelijk in bepaalde gevallen. Er kan ook reeds beroep worden gedaan op kraamhulp tijdens de zwangerschap zelf. Er kan dan beroep worden gedaan op extra ondersteuning bij de verzorging en bij huishoudelijke taken.

Wanneer je tijdens de zwangerschap nood hebt aan extra hulp, kan je steeds contact opnemen met de dienst van jouw voorkeur. Als je moeilijkheden ondervindt, onderneem dan direct actie en wacht niet tot het onhoudbaar wordt. Wanneer je de kraamhulp pas nodig hebt na de bevalling, wordt het ten zeerste aangeraden om toch wel op tijd informatie in te winnen over de organisatie die deze kraamhulp aanbiedt.

Het aantal uren kraamzorg wordt gegeven aan de hand van het landelijk indicatie protocol (het LIP). Je hebt in beginsel recht op zo’n 49 uur kraamzorg. De bevallingsassistentie thuis zit hier niet bij inbegrepen. De exacte hoeveelheid uren waarover je kunt beschikken, vernemen jullie in het intakegesprek. Dit vindt meestal plaats rond de 34e week van de zwangerschap. In principe heb je recht op kraamzorg tot op de 8e dag na de bevalling. Bij eventuele complicaties kan de verloskundige tijdens het kraambed extra uren aangeven. De betrokken verloskundige en/of arts kunnen dit aantal uren nog bijstellen, ook in de dagen na de bevalling.