De kraamhulp 

De kraamhulp 
Wanneer je van plan bent om thuis te bevallen, heb je waarschijnlijk al een idee welke vroedvrouw je bij de bevalling zal bijstaan. Je vindt op internet zeker en vast een vroedvrouw in de buurt van waar je woont of zult bevallen. Deze vroedvrouw zal jou en jouw baby ook de nodige zorgen verlenen tijdens de kraamperiode, de eerste periode na de bevalling. Ook wanneer je de bevalling in het ziekenhuis laat doorgaan zal er een vroedvrouw op huisbezoek bij je langskomen. Je dient de vroedvrouw hier dan ook enkele weken voor de datum van de bevalling over te contacteren.

De taak van de vroedvrouw bestaat erin de medische verantwoordelijkheid te nemen voor jou en je kindje(s). Dit gebeurt bij jou thuis, na de bevalling. Je dient namelijk op een comfortabele manier te rusten en te herstellen van de bevalling. De medische kant van dit verhaal wordt verzorgd door de vroedvrouw. De niet-medische zorgen en hulp in het huishouden worden verzorgd door een kraamzorgende, ook wel een kraamhulp genoemd.

De kraamverzorgster staat in voor kraamhulp in het jonge gezin tijdens de kraamperiode. Dit is de periode net na de bevalling. Ze leert de kersverse ouders de baby kennen zodat ze zich bewust worden van de noden en behoeften ervan. De ouders leren hoe ze de baby moeten verzorgen en ze begeleidt hen totdat ze in staat zijn deze taken volledig op zich te nemen. De ouders krijgen ook nuttige tips met betrekking tot de voeding die de baby moet krijgen, de uitzet van de baby, de rust van de baby, enz. Ze helpt hen ook om op het ritme van de baby te gaan leven. Dit is belangrijk en de ouders dienen hier dan ook de nodige tijd aan te besteden.

De kraamvrouw staat het jonge gezin ook bij om het huishouden tijdens die eerste periode na de bevalling goed draaiende te houden. Wanneer er reeds andere kinderen in het gezin zijn, zal zij deze opvangen en naar school brengen. Ze zal deze kinderen ook zoveel mogelijk bij het hele gebeuren van het nieuwe kindje betrekken. Naast dit alles heeft de kraamhulp ook een observerende taak. Wanneer er iets niet goed gaat, zal zij zich beroepen op eigen ervaring en de ouders verder helpen.