Klachten over de kraamverzorgster 

Klachten over de kraamverzorgster 
Een kraamverzorgster staat je in de kraamtijd, d.i. de allereerste periode na de bevalling, bij in het huishouden. Zij helpt ook bij de verzorging van jouw baby en van jezelf zo kort na de bevalling. Deze service is in het leven geroepen om zowel da baby als de moeder en het gezin in alle rust te kunnen laten wennen aan de nieuwe situatie. Want de komst van een baby brengt heel wat met zich mee en het verandert je leven voorgoed. Kraamhulp biedt jou en je gezinnetje een extra ondersteuning en hiervoor wordt uitsluitend beroep gedaan op gespecialiseerde kraamverzorgsters om jou en je baby de best mogelijke zorgen en hulp te kunnen bieden. Mocht er om een bepaalde reden iets niet naar wens verlopen met de kraamverzorgster, meld dit dan. Het is de bedoeling dat zowel jij, de baby als het gezin een positief gevoel hebben bij de recente nieuwe wending in jullie leven. Dit verloopt best zo rustig mogelijk zodat jullie kunnen genieten van deze nieuwe fase in jullie leven.

Het kan echter altijd gebeuren dat je niet tevreden bent over de kraamverzorgster die bij jullie langskomt. Wanneer dit het geval is, is het ten zeerste van belang dit tijdig te melden aan de dienst in kwestie. Er zal dan vervolgens gekeken worden naar wat juist het probleem is met de kraamverzorgster en jullie. Op die manier kan er dan naar een constructieve oplossing worden gezocht zodat jullie die eerste periode na de bevalling zo comfortabel mogelijk kunnen doormaken. Het is namelijk van belang dat zowel jullie als jullie kleine wonder kunnen genieten van deze belangrijke, eerste fase van een nieuw leven.

Uren kraamzorg pakket 

Kraamzorg pakket
Afhankelijk van de instantie/organisatie waarbij je kraamhulp aanvraagt, zal je kunnen genieten van een kraamzorg pakket. Je hebt recht op zo’n pakket en je ontvangt het uiterlijk om en bij de 34e week van je zwangerschap.

 

Uren kraamzorg 
Er zijn een aantal verschillende aanbieders of organisaties die kraamhulp aanbieden. Deze service biedt je betaalbare, gespecialiseerde thuiszorg door kraamverzorgenden. Er wordt vaak naar gestreefd 1 à 2 vaste kraamverzorgenden toe te wijzen aan een gezin. Zo weet je steeds wie jou de nodige hulp komt verlenen en hoef je niet voortdurend te wennen aan nieuwe personen. De zorgverleners van de kraamhulp staan stuk voor stuk garant voor kwaliteitsvolle en discrete begeleiding en ondersteuning van je nieuwe gezin. Deze extra hulp is zowel tijdens je zwangerschap als tijdens de kraamtijd mogelijk. De kraamtijd is de periode net na de bevalling. In deze periode is het van belang dat je pasgeboren baby optimale aandacht en zorg krijgt. Deze eerste fase is namelijk een belangrijke fase in zijn/haar leven. Kraamzorg wordt helemaal op maat aangeboden omdat ieders behoeften verschillend kunnen zijn. De taken alsook de tijdstippen ervan worden steeds in overleg met het gezin besproken en vastgelegd.

De kraamzorg gaat onmiddellijk na de bevalling van start. Dit is ofwel daags na het ontslag uit het ziekenhuis ofwel onmiddellijk na de bevalling bij je thuis. In beginsel kan kraamzorg tot 8 weken na de bevalling worden verleend. Verlenging van deze extra hulp en ondersteuning is mogelijk in bepaalde gevallen. Er kan ook reeds beroep worden gedaan op kraamhulp tijdens de zwangerschap zelf. Er kan dan beroep worden gedaan op extra ondersteuning bij de verzorging en bij huishoudelijke taken.

Wanneer je tijdens de zwangerschap nood hebt aan extra hulp, kan je steeds contact opnemen met de dienst van jouw voorkeur. Als je moeilijkheden ondervindt, onderneem dan direct actie en wacht niet tot het onhoudbaar wordt. Wanneer je de kraamhulp pas nodig hebt na de bevalling, wordt het ten zeerste aangeraden om toch wel op tijd informatie in te winnen over de organisatie die deze kraamhulp aanbiedt.

Het aantal uren kraamzorg wordt gegeven aan de hand van het landelijk indicatie protocol (het LIP). Je hebt in beginsel recht op zo’n 49 uur kraamzorg. De bevallingsassistentie thuis zit hier niet bij inbegrepen. De exacte hoeveelheid uren waarover je kunt beschikken, vernemen jullie in het intakegesprek. Dit vindt meestal plaats rond de 34e week van de zwangerschap. In principe heb je recht op kraamzorg tot op de 8e dag na de bevalling. Bij eventuele complicaties kan de verloskundige tijdens het kraambed extra uren aangeven. De betrokken verloskundige en/of arts kunnen dit aantal uren nog bijstellen, ook in de dagen na de bevalling.

Intake gesprek kraamzorg 

Intake gesprek kraamzorg 
Er zijn een aantal verschillende aanbieders of organisaties die kraamhulp aanbieden. Deze kraamhulp service biedt je betaalbare, gespecialiseerde thuiszorg door kraamverzorgenden. Er wordt vaak naar gestreefd 1 à 2 vaste kraamverzorgenden toe te wijzen aan een gezin. Zo weet je steeds wie jou de nodige hulp komt verlenen en hoef je niet voortdurend te wennen aan nieuwe personen. De zorgverleners van de kraamhulp staan stuk voor stuk garant voor kwaliteitsvolle en discrete begeleiding en ondersteuning van je nieuwe gezin. Deze extra hulp is zowel tijdens je zwangerschap als tijdens de kraamtijd mogelijk. De kraamtijd is de periode net na de bevalling. In deze periode is het van belang dat je pasgeboren baby optimale aandacht en zorg krijgt. Deze eerste fase is namelijk een belangrijke fase in zijn/haar leven. Kraamzorg wordt helemaal op maat aangeboden omdat ieders behoeften verschillend kunnen zijn. De taken alsook de tijdstippen ervan worden steeds in overleg met het gezin besproken en vastgelegd.

De kraamzorg gaat onmiddellijk na de bevalling van start. Dit is ofwel daags na het ontslag uit het ziekenhuis ofwel onmiddellijk na de bevalling bij je thuis. In beginsel kan kraamzorg tot 8 weken na de bevalling worden verleend. Verlenging van deze extra hulp en ondersteuning is mogelijk in bepaalde gevallen. Er kan ook reeds beroep worden gedaan op kraamhulp tijdens de zwangerschap zelf. Er kan dan beroep worden gedaan op extra ondersteuning bij de verzorging en bij huishoudelijke taken.

Wanneer je tijdens je zwangerschap nood hebt aan extra hulp, kan je steeds contact opnemen met de dienst die jouw voorkeur geniet. Als je moeilijkheden ondervindt, onderneem dan direct actie en wacht niet tot het onhoudbaar wordt. Wanneer je de kraamhulp pas nodig hebt na de bevalling, wordt het ten zeerste aangeraden om toch wel op tijd informatie in te winnen over de organisatie die deze kraamhulp aanbiedt. Zo weet je ook wat je van deze dienst(en) kunt verwachten. Het kan heel erg nuttig zijn om op intake gesprek te gaan bij de organisatie waarbij je kraamzorg wenst aan te vragen. Het is namelijk zo dat elk van de verschillende kraamzorgorganisaties een andere werkwijze hanteert. De keuze ligt uiteindelijk volledig bij jou en je partner. Zo’n intake gesprek helpt jullie wel bij het maken van een doordachte keuze.

Wanneer kraamzorg aanvragen

Wanneer kraamzorg aanvragen? 
Ben je in blijde verwachting van een klein wonder? Of zijn jullie net de trotse ouders geworden van een lief kindje? Loopt het wat minder vlot in jullie huishouden of heeft je kindje te kampen met wat medische problemen? In ieder geval, de komst van een baby brengt met zich mee dat je hoe dan ook wel een beetje extra ondersteuning kan gebruiken.

De geboorte van een baby verandert jouw leven en dat van je gezin. Zowel de 9 maanden zwangerschap als de bevalling zelf zijn intens en vragen wel wat van jouw lichaam. Het spreekt dan ook voor zich dat je na de bevalling wel wat moet herstellen. In het ziekenhuis of aan jouw zijde tijdens de bevalling, heb je hulp van een vroedvrouw. Zij staat in voor de medische kant van de bevalling en de nazorg van jouw baby en jezelf. Voor de eerste periode na de bevalling is er de mogelijkheid om je te laten bijstaan. Je kan namelijk beroep doen op kraamhulp. Een kraamzorgende helpt jou voor de niet-medische zaken en ontlast jou ook van huishoudelijke taken. Deze service stelt je in staat om in alle rust te herstellen en van je baby te kunnen genieten.

Er zijn verschillende aanbieders van kraamhulp. Deze kraamhulp service biedt je betaalbare, gespecialiseerde thuiszorg voor de kersverse baby en jullie gezin en huishouden. Deze extra hulp is zowel tijdens je zwangerschap als tijdens de kraamtijd mogelijk. De kraamtijd is de eerste periode na de bevalling. In deze periode is het belangrijk dat je pasgeboren baby optimale aandacht en zorg krijgt. Deze eerste fase is namelijk een belangrijke fase in zijn/haar leven. Kraamzorg wordt helemaal op maat aangeboden omdat ieders behoeften verschillend kunnen zijn. De taken alsook de tijdstippen ervan worden steeds in overleg met het gezin besproken en vastgelegd.

De kraamzorg begint onmiddellijk na de bevalling: daags na het ontslag uit het ziekenhuis of onmiddellijk na de bevalling bij je thuis. In beginsel kan kraamzorg tot 8 weken na de bevalling worden verleend. Verlenging is echter mogelijk in bepaalde gevallen. Er kan ook reeds beroep worden gedaan op kraamhulp tijdens de zwangerschap zelf. Er kan dan beroep worden gedaan op extra ondersteuning bij de verzorging en bij huishoudelijke taken. Wanneer je tijdens je zwangerschap nood hebt aan extra hulp, kan je steeds contact opnemen met de dienst die jouw voorkeur geniet. Als je moeilijkheden ondervindt, onderneem dan direct actie en wacht niet tot het onhoudbaar wordt. Wanneer je de kraamhulp pas nodig hebt na de bevalling, wordt het ten zeerste aangeraden om toch wel op tijd informatie in te winnen over de organisatie die deze kraamhulp aanbiedt. Zo weet je ook wat je van deze dienst(en) kunt verwachten. Begin hier tijdig mee, zodat de verleners van de kraamzorg hun zorgverlening zo goed mogelijk kunnen organiseren voor jou en jouw kind. Vaak raadt men aan om reeds tussen de 10e en de 16e week van je zwangerschap jouw kraamzorg te gaan regelen. Regel liefst ten laatste 4 maanden voor de vermoedelijke datum van de bevalling de kraamzorg. Het is namelijk zo dat je kraamzorg ontvangt op basis van beschikbaarheid. Hoe sneller je erbij bent, hoe meer kans je maakt op de beste service. Anders zou het kunnen zijn dat je je moet beroepen op iemand anders of op een andere organisatie dan diegene die je oorspronkelijk in gedachten had.

De kraamhulp 

De kraamhulp 
Wanneer je van plan bent om thuis te bevallen, heb je waarschijnlijk al een idee welke vroedvrouw je bij de bevalling zal bijstaan. Je vindt op internet zeker en vast een vroedvrouw in de buurt van waar je woont of zult bevallen. Deze vroedvrouw zal jou en jouw baby ook de nodige zorgen verlenen tijdens de kraamperiode, de eerste periode na de bevalling. Ook wanneer je de bevalling in het ziekenhuis laat doorgaan zal er een vroedvrouw op huisbezoek bij je langskomen. Je dient de vroedvrouw hier dan ook enkele weken voor de datum van de bevalling over te contacteren.

De taak van de vroedvrouw bestaat erin de medische verantwoordelijkheid te nemen voor jou en je kindje(s). Dit gebeurt bij jou thuis, na de bevalling. Je dient namelijk op een comfortabele manier te rusten en te herstellen van de bevalling. De medische kant van dit verhaal wordt verzorgd door de vroedvrouw. De niet-medische zorgen en hulp in het huishouden worden verzorgd door een kraamzorgende, ook wel een kraamhulp genoemd.

De kraamverzorgster staat in voor kraamhulp in het jonge gezin tijdens de kraamperiode. Dit is de periode net na de bevalling. Ze leert de kersverse ouders de baby kennen zodat ze zich bewust worden van de noden en behoeften ervan. De ouders leren hoe ze de baby moeten verzorgen en ze begeleidt hen totdat ze in staat zijn deze taken volledig op zich te nemen. De ouders krijgen ook nuttige tips met betrekking tot de voeding die de baby moet krijgen, de uitzet van de baby, de rust van de baby, enz. Ze helpt hen ook om op het ritme van de baby te gaan leven. Dit is belangrijk en de ouders dienen hier dan ook de nodige tijd aan te besteden.

De kraamvrouw staat het jonge gezin ook bij om het huishouden tijdens die eerste periode na de bevalling goed draaiende te houden. Wanneer er reeds andere kinderen in het gezin zijn, zal zij deze opvangen en naar school brengen. Ze zal deze kinderen ook zoveel mogelijk bij het hele gebeuren van het nieuwe kindje betrekken. Naast dit alles heeft de kraamhulp ook een observerende taak. Wanneer er iets niet goed gaat, zal zij zich beroepen op eigen ervaring en de ouders verder helpen.